RDW

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voert taken uit op het gebied van toelating van voertuigen, de RDW zorgt voor toezicht en handhaving van de regelgeving, registratie van voertuigen, de RDW verstrekt informatie en geeft documenten af.

Deze taken voert de RDW uit in nauwe samenwerking met diverse partners, zoals Autobedrijf Van Voorden – een RDW-erkend garagebedrijf.

RDW-erkend